Д р а м а број 25 / јесен 2008 Штампа

 

С а д р ж а ј

 


 

 

Т е к с т о в и 

 

Миодраг Ђукић
Трагедија српског народа

 

Александар Ђаја
Србиленд

 

Младен Гверо
Стање нације

 

Х р о н и к а

 

Драгана Чолић Биљановски,
Бесмртни живот Владимира Висоцког (1938–1980)

 

Братислав Љубишић
Једна димензија позоришне људскости

 

Дејан Новчић
Сид & Соња

 

Биљана Исаиловић, Мухарем Дурић
Шарм Шпаније: Београд, Мадрид, Дубровник

 

Милован Здравковић
Тезе за формирање градских позоришта у Србији

 

Кратка прича

 

Властимир Станисављевић Шаркаменац
Берлински зид

 

Е с е ј

 

Бошко Сувајџић
Све се то нама једном већ догодило

 

Недељко Бодирога
Уметност драме и драма уметности

 

Миодраг Новаковић
Уметност филма у Теслином коду (1)

 

Олга Стојановић
Културолошки скандал – побуна или мода?

 

И н т е р в ј у

 

Зоран Т. Јовановић
Прилог за портрет Ксеније Јовановић

 

Из позоришне прошлости

 

Миодраг Илић
Игре кажњене смрћу (1)

 

П о е з и ј а

 

Предраг Богдановић Ци
Сувишне речи (приредила Биљана Остојић)

 

Ликовни прилози

Вељко Михајловић
Ликовни прилози броја

 

 


- - о о О о о - -


 

БЕОГРАД 2008.
ДРАМА Број 25, јесен 2008. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Недељко Бодирога
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Зоран Т. Јовановић, Момчило Ковачевић,  мр Снежана Кутрички, Милисав Миленковић, Иван Панић, Биљана Остојић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “ГРАФОРЕКЛАМ”, Параћин
ISSN 1451-3609
Тираж 300 примерака

Ликовни прилози у овом броју, Вељко Михајловић

Share/Save/Bookmark