Д р а м а број 26 / зима 2009 Штампа

 

С а д р ж а ј

 


 

 

Т е к с т о в и

 

Миладин Шеварлић
Имагинарна Европа

Младен Гверо
Питање је – како бити?

 

Х р о н и к а

 

Милосав Буца Мирковић
Великој Марији за 90. рођендан


Саопштење жирија
29. конкурса

Удружења драмских писаца Србије


Стамен Миловановић

Крај Нушићевог гроба


Мухарем Дурић

Живи као живот


Драган Коларевић

Уважени господине Нушићу


Радомир Путник

Савремена српска драма XXVI


Милан Јелић

Лутања и недоумице


Миленко Пајић

Белешке са 13. Југословенског позоришног фестивала у Ужицу


Ђорђе Петковић

Драма о човеку XXI века


Рита Флеис

Калеидофон Радослава Лазића

 

Е с е ј

 

Миодраг Новаковић
Уметност филма у Теслином коду (2)


Мухарем Дурић

Фараон и лав

 

Кратка прича

 

Петар Сарић
Љубав после смрти - Животна драма Петра Сарића

 

Из позоришне прошлости

 

Зоран Т. Јовановић
Сећања на Јосипа Кулунџића


Миодраг Илић

Игре кажњене смрћу (2)

 

In memoriam

 

Милосав Буца Мирковић
За дуги спомен на Мињу Обрадовића

 

П о е з и ј а

 

Милутин Петровић
Четири песме
(приредила Биљана Остојић)

 

Ликовни прилози

Гордана Петровић - ликовни прилози у овом броју

Братислав Љубишић
Парабола о дрвету, води и сенци

 


- - о о  О о о - -


 

БЕОГРАД 2009.
ДРАМА Број 26, зима 2009. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Недељко Бодирога
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Зоран Т. Јовановић, Момчило Ковачевић,  мр Снежана Кутрички, Милисав Миленковић, Иван Панић, Биљана Остојић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “ГРАФОРЕКЛАМ”, Параћин
ISSN 1451-3609
Тираж 300 примерака

Ликовни прилози у овом броју, Гордана Петровић

Share/Save/Bookmark