Д р а м а број 1 / јесен - 2002 Штампа

 

С а д р ж а ј:

 


 

Т е к с т о в и

Миодраг Ђукић
Уз први број

Миладин Шеварлић
Побеснели Макс или Са ђубретом у Европу

Владимир Ђурић Ђура
Позоришна слика Србије почетком миленијума

Миодраг Илић
Феникс на издисају или Одумирање српског театра

Слободан Турлаков
Позориште су спалили они који су га уништили?

Мирјана Јевтић
Стигмате Шабачког позоришта

 

Х р о н и к а

Рашко В. Јовановић
Између реалистичког и такозваног авангардног театра

Ђорђе Ј. Јанић
Лажив свијет

Љубомир Стевовић
Српски грб и химна у XX веку?

 

Е с е ј

Едуард Дајч
Никосово успињање (к Богу)

 

Из позоришне прошлости

Милосав Буца Мирковић
Јоаким Вујић - краљевић и просјак

Душан Матић
О Бекету

 

К њ и г е

Иван Панић
Савремена српска драма

Владимир Ђурић Ђура
Антологија ТВ драме

 

И н т е р в ј у

Биљана Остојић
Разговор с поводом Леон Ковке, добитник Нушићеве награде за 2001. годину

 

Из рада Удружења драмских писаца Србије

Леон Ковке
Богојављенско писмо

 

П о е з и ј а

Милосав Тешић
П е с м е
(Приредила Биљана Остојић)

 

 


- - о о О о о - -


 

БЕОГРАД 2002.
ДРАМА Број 1, јесен 2002. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Живорад Ајдачић
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Рашко В. Јовановић, др Зоран Т. Јовановић, Едуард Дајч, Биљана Остојић, Душан Тешић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Технички уредник, Небојша Кузмановић
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “БЕОТЕЛЕПРОМ”, Београд, Кумодеашка 257
ISSN 1451-3609
Тираж 500 примерака

Share/Save/Bookmark