Д р а м а број 7 / пролеће - 2004 Штампа

 

С а д р ж а ј:

 


 

 

Т е к с т о в и

Саопштење Културно-просветне заједнице Београда
Свет на длану – Србија у срцу

Миодраг Ђукић
На многаја љета

Миладин Шеварлић
Плебејци решавају квадратуру круга

Слободан Лазаревић
Зар је злочин бранити отаџбину?

 

Х р о н и к а

Рашко В. Јовановић
Више амбиција – мање резултата

Милован Здравковић
Стање менаџмента у нашем позоришту

 

Е с е ј

Милан-Миња Обрадовић
Метафизички аспекти театарске режије

Милосав Буца Мирковић
Михајло Костић – у рингу без конопаца

Гојко Шантић
Поруга трагикомедије

Иван Бекјарев
Сава Мрмак – мајстор телевизијске режије

 

Из позоришне прошлости

Зоран Т. Јовановић
Десет Глумчевих исповести

 

Из рада удружења драмских писаца Србије

Годишњи извештај о раду

Конкурс за драму

 

Из рада Културно-просветне заједнице Београда

Награда “Златни беочуг” за 2003. годину

Љубивоје Ршумовић
Реч захвалности

 

П о е з и ј а

Новица Костић
Себична лира
(Приредила Биљана Остојић)

 

Ликовни прилози

Никола Панић
Ликовни прилози броја

 

 


- - о о О о о - -


 

БЕОГРАД 2004.
ДРАМА Број 7, пролеће 2004. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Живорад Ајдачић
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Рашко В. Јовановић, др Зоран Т. Јовановић, Едуард Дајч, Биљана Остојић, Душан Тешић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Технички уредник, Небојша Кузмановић
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “БЕОТЕЛЕПРОМ”, Београд, Кумодеашка 257
ISSN 1451-3609
Тираж 500 примерака

Ликовни прилози у овом броју, Никола Панић

Share/Save/Bookmark