Д р а м а број 12 / лето 2005 Штампа

 

С а д р ж а ј:

 


 

 

Т е к с т о в и

Ерик Хофер
Људи речи и масовни покрети

Живорад Ајдачић
Културна политика Београда у транзицији (3)

Милош Ђорђевић
Чувајте језик као земљу

Миладин Шеварлић
Тамни вилајет

 

Х р о н и к а

Рашко В. Јовановић
На крају сезоне

 

Кратка прича

Мома Димић
Гумењарке у позоришту

 

Е с е ј

Славица Јовановић
Ејдусов флорет

Милан Миња Обрадовић
Ускликнимо с глумављу!

 

К њ и г е

Иван Панић
Савремена српска драма 13, 14, 15

 

Из позоришне прошлости

Зоран Т. Јовановић
Сто година Кочићевог “Јазавца пред судом”

 

Из рада Удружења драмских писаца Србије и Културно-просветне заједнице Србије

Писмо Председнику Владе Републике Србије

Доситеј окупио Србе

Проф. др Милисав Чутовић

Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића

 

П о е з и ј а

Селимир Радуловић
П е с м е  (приредила Биљана Остојић)

 

Ликовни прилози

Бранко Миљуш
Ликовни прилози броја

 

 


- - о о О о о - -


 

БЕОГРАД 2005.
ДРАМА Број 12, лето 2005. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Живорад Ајдачић
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Рашко В. Јовановић, др Зоран Т. Јовановић, Момчило Ковачевић, Снежана Кутрички, Едуард Дајч, Биљана Остојић, Милан Миња Обрадовић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Технички уредник, Марјан Зобец
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “БЕОТЕЛЕПРОМ”, Београд, Кумодеашка 257
ISSN 1451-3609
Тираж 500 примерака

Ликовни прилози у овом броју, Бранко Миљуш

Share/Save/Bookmark