Д р а м а број 13 / јесен 2005 Штампа

 

С а д р ж а ј:

 


 

Т е к с т о в и

Леон Ковке
Харолд Пинтер – Нобелова награда за књижевност

Недељко Бодирога
Тиранија закона новог српског поретка или Дуго путовање у Јевропу

Стеван Константиновић
Про-владине и против-владине организације

Живорад Ајдачић
Културна политика Београда у транзицији (4)

 

Х р о н и к а

Рашко В. Јовановић
Почетак сезоне без већих изненађења

 

Кратка прича

Живота Филиповић
П а д

 

Е с е ј

Миодраг Ђукић
Богатство људског ужаса

Бошко Сувајџић
Косовска трилогија Миладина Шеварлића

Татјана Ђорђевић
Драмска свест Милоша Црњанског

Мирјана Матарић
Писац Едуард Дајч

 

Из позоришне прошлости

Зоран Т. Јовановић
Момчило Настасијевић о домаћем драмском стваралаштву

 

Из рада Удружења драмских писаца Србије и Културно-просветне заједнице Србије

Преписка поводом даље судбине Централног дома војске Србије и Црне Горе

Хемофарм концерн

Снежана Кутрички, ИванПанић
Сувишни људи

 

П о е з и ј а

Срба Игњатовић
Језик вековити, ум детета (приредила Биљана Остојић)

 

Ликовни прилози

Бранкица Аћимовић-Грчић
Ликовни прилози броја

 

 


- - о о О о о - -


 

 

БЕОГРАД 2007.
ДРАМА Број 13, јесен 2005. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Живорад Ајдачић
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Рашко В. Јовановић, др Зоран Т. Јовановић, Момчило Ковачевић, Снежана Кутрички, Едуард Дајч, Биљана Остојић, Милан Миња Обрадовић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Технички уредник, Марјан Зобец
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “БЕОТЕЛЕПРОМ”, Београд, Кумодеашка 257
ISSN 1451-3609
Тираж 500 примерака

Ликовни прилози у овом броју, Бранкица Аћимовић-Грчић

Share/Save/Bookmark