Д р а м а број 15 / пролеће 2006 Штампа

 

С а д р ж а ј:

 


 

Бранислав Нушић
Два раба

 

Т е к с т о в и

 

 Живорад Ајдачић
Културна политика Београда у транзицији (6)

Драган Коларевић
Свастикин бут... трт, трт трт... или Нушић француски савременик

Милан Грол
С а н

Миладин Шеварлић
Печат истинити

 

Х р о н и к а

 

др Рашко В. Јовановић
У почаст Стерији и друго

 

Кратака прича

 

Васа Михаиловић
Ф л а ш а

 

Е с е ј

 

Проф. Стјепан Филеки
Ковачи лажног новца

Радомир Путник
Фауст с катарзом

Мирјана Вукојичић
Њено величанство глумица Невенка Урбанова

 

Из позоришне прошлости

Милутин Чолић
Нађено непознато дело Бранислава Нушића, Ne désespérez jamais

 

Из рада Културно-просветне заједнице Београда
(Златни беочуг за 2005. годину)

 

Живорад Ајдачић
Поздравна реч

Миодраг Ђукић
Беседа

Драгомир Ћурчић
Поздравна реч

Проф. Радмила Бакочевић
Одлука Жирија

Никша Стипчевић
Београдски беочуг

 

Из рада Удружења драмских писаца Србије

 

Саопштење жирија 26. конкурса Удружења драмских писаца Србије

Четворогодишњи извештај о раду

Конкурс за награду “Бранислав Нушић”

 

П о е з и ј а

 

Слободан Ракитић
Пре него што падне мрак (приредила Биљана Остојић)

 

Ликовни прилози

Предраг Бајо Луковић
Ликовни прилози броја

 

 


- - о о О о о - -


 

БЕОГРАД 2007.
ДРАМА Број 15, пролеће 2006. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Живорад Ајдачић
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Рашко В. Јовановић, др Зоран Т. Јовановић, Момчило Ковачевић, Снежана Кутрички, Едуард Дајч, Биљана Остојић, Милан Миња Обрадовић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Технички уредник, Марјан Зобец
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “БЕОТЕЛЕПРОМ”, Београд, Кумодеашка 257
ISSN 1451-3609
Тираж 500 примерака

Ликовни прилози у овом броју, Предраг Бајо Луковић

Share/Save/Bookmark