Д р а м а број 16 / лето - 2006 Штампа

 

С а д р ж а ј:

 


 

Т е к с т о в и

 

Марта Фрајнд
Једна “мала” историја

Живорад Ајдачић
Културна политика Београда у транзицији (7)

 

Х р о н и к а

 

Рашко В. Јовановић
Крај сезоне и БЕЛЕФ

 

Кратка прича

 

Горан Малић
Монахов одлазак

 

Е с е ј

 

Миладин Шеварлић
Ђаво – то смо сви ми

Срба Игњатовић
Црна комедија као пастирска игра

Бошко Сувајџић
Чудотворни прстен драмске ковине (1)

Радомир Путник
Светови неизрецивог

Драгомир Брајковић
Песничка лоза Шантића

 

Из позоришне прошлости

 

Зоран Т. Јовановић
Бранко Гавела о Нушићу на сцени ХНК–а

Миленко Мисаиловић
Усуд глумца

 

Из рада Културно-просветне заједнице Београда

 

Златни беочуг за 2005. годину
Оља Ивањицки и Велимир Бата Живојиновић (Добитници Изванредног Златног беочуга за животно дело)

 

П о е з и ј а

 

Милосав Буца Мирковић
Човек је тренутак, епизода (приредила Биљана Остојић)

 

Ликовни прилози

Зоран Симић Сима
Ликовни прилози броја

 

 


- - о о О о о - -


 

БЕОГРАД 2007.
ДРАМА Број 16, лето 2006. године
Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку
Излази четири пута годишње

Издавачи: Удружење драмских писаца Србије, Београд, Господар Јевремова 19 и
Позориште “Модерна гаража”, Мајке Јевросиме 30
www.drama.org.rs

Одговорни уредник, Миодраг Ђукић
Главни уредник, Миладин Шеварлић
Извршни уредник, Живорад Ајдачић
Секретар редакције, Биљана Остојић

Редакција: др Рашко В. Јовановић, др Зоран Т. Јовановић, Момчило Ковачевић, Снежана Кутрички, Едуард Дајч, Биљана Остојић, Милан Миња Обрадовић
Коректура издавача

Ликовно решење корица, Никола Панић
Ликовна опрема и техничко решење, Ново Чогурић
Технички уредник, Марјан Зобец
Припрема за штампу, Светозар Станкић

Штампа и повез: “БЕОТЕЛЕПРОМ”, Београд, Кумодеашка 257
ISSN 1451-3609
Тираж 500 примерака

Ликовни прилози у овом броју, Зоран Симић

Share/Save/Bookmark